Chương trình Lái Thử Xe Hay - Trúng Ngay Xe Thật
Chương trình Lái Thử Xe Hay - Trúng Ngay Xe Thật

Chương trình Lái Thử Xe Hay - Trúng Ngay Xe Thật

Giải thưởng là 3 chiếc Ford Territory Titanium dành cho khách hàng may mắn theo ba khu vực Bắc, Trung, Nam

Tìm hiểu thêm thông tin về Ford Explorer
Lưu ý

Hình ảnh minh họa là phiên bản nước ngoài. Hình ảnh và màu sắc có thể khác so với thực tế.

091.920.9955